Zaklady staroslovenstiny

Елемент

Заглавие

Zaklady staroslovenstiny

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Alena Fidlerova

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha

Година на издаване

2005

Страници

153-322.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Университетска библиотека

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция

Колекции

„Zaklady Staroslovenstiny“. Praha, 2005, Praha, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44124