The Autumn Saint George's Day (Jur'ev Den'), tha Date of the Codex Assemanianus and the Dedication of Jaroslav's Kievan Church of Saint George in the East Slavic Tradition

Елемент

Заглавие

The Autumn Saint George's Day (Jur'ev Den'), tha Date of the Codex Assemanianus and the Dedication of Jaroslav's Kievan Church of Saint George in the East Slavic Tradition

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Francis Butler

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2005

Страници

p. 37-47.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

XIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeoslavica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„The Autumn Saint George’s Day (Jur’ev Den’), Tha Date of the Codex Assemanianus and the Dedication of Jaroslav’s Kievan Church of Saint George in the East Slavic Tradition“. , 2005, , 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44121