August Leskiens Wirken fur die Slawistik

Елемент

Заглавие

August Leskiens Wirken fur die Slawistik

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

E Eichler

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 168-191.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 4233

Име на изданието

Ztschr. fur Slawistik

Забележки

Анотации

Приносът му в развитието на слав. езикознание

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„August Leskiens Wirken Fur Die Slawistik“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44104