Glagoljica i hrvatski glagolizam Zbornik radova s medunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akadenije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2-6. listopada 2002)

Елемент

Заглавие

Glagoljica i hrvatski glagolizam Zbornik radova s medunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akadenije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2-6. listopada 2002)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

хърв.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Zagreb-Krk

Година на издаване

2004

Страници

p. 577-586; p. 595-605; p. 625-636

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 3.4.; 3.4.2.; 3.4.3.; 4.3.2.; 4.4.; 6.5.

Годишнина

Съставител

Franjo Velcic; Milan Mihaljevich; urednici M-A Durrigl

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Jasna Vince; Marinka Simic; Milan Mihaljevic

описание на тома

Предметна рубрика

Глаголица - Хърватска глаголица; Глаголица - Числена стойност на буквите; Глаголица- Хърватска глаголица; Кирило-Методиевска традиция в Хърватско; Моравизми

Колекции

Franjo Velcic; Milan Mihaljevich; urednici M-A Durrigl. „Glagoljica I Hrvatski Glagolizam Zbornik Radova S Medunarodnoga Znanstvenog Skupa Povodom 100. Obljetnice Staroslavenske Akadenije I 50. Obljetnice Staroslavenskog Instituta (Zagreb-Krk, 2-6. Listopada 2002)“. Zagreb-Krk, 2004, Zagreb-Krk, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44095