Заслуги святых Кирилла и Мефодия в просвещении славянских народов

Елемент

Заглавие

Заслуги святых Кирилла и Мефодия в просвещении славянских народов

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Владимир еп. Димитровский

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
2

Страници

с. 179 - 188.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 18217

Име на изданието

Изв. Бълг. Патриаршии, Църк. истор и археол. институт с музей

Забележки

Рез. на бълг. език

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Заслуги святых Кирилла и Мефодия в просвещении славянских народов“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44085