Българо-руски симпозиум. 1140-годишнината от рожденито на св. Климент Охридски и 1150-годишнината от рождението на св. Наум Охридски

Елемент

Заглавие

Българо-руски симпозиум. 1140-годишнината от рожденито на св. Климент Охридски и 1150-годишнината от рождението на св. Наум Охридски

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984

Страници

с. 177 - 261.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.1.; 5.5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Изв. Бълг. патриаршия, Църковно-истор. и арх. инст. Центр. църк.историко-археол. музей

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Т.

Предметна рубрика

Колекции

„Българо-руски симпозиум. 1140-годишнината от рожденито на св. Климент Охридски и 1150-годишнината от рождението на св. Наум Охридски“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44079