Between Poland and Bohemia: The realm of the Slavniks

Елемент

Заглавие

Between Poland and Bohemia: The realm of the Slavniks

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

I Boba

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 193-198.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.5.

Годишнина

I

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Sympoziones. Publikations of the Polish University in London

Забележки

In Polish with English summary

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Полша

Колекции

„Between Poland and Bohemia: The Realm of the Slavniks“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44063