Byzantinorossica: Свод византийских свидетельстев о Руси I. Jazyki slavjanskoj kul`turu

Елемент

Заглавие

Byzantinorossica: Свод византийских свидетельстев о Руси I. Jazyki slavjanskoj kul`turu

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Michail Bibikov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Moskva

Година на издаване

2004

Страници

Описание на серията

Studia philologica

ISBN

Систематичен код

3.4.; 4.2.; 6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, славяните и кирило-методиевото дело; Кирило-Методиевска традиция в Русия; Описи на славянски ръкописи

Колекции

„Byzantinorossica: Свод византийских свидетельстев о Руси I. Jazyki Slavjanskoj kul`turu“. Moskva, 2004, Moskva, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44061