Житие, легенда, литература: Устни и писмени традиции в историите за светците

Елемент

Заглавие

Житие, легенда, литература: Устни и писмени традиции в историите за светците

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Марияна Цибранска; Стоянка Бабалиевска

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1996

Страници

с. 72-85.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Житие, легенда, литература: Устни и писмени традиции в историите за светците“. , 1996, , 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44040