Essays on Early Slavic Civilization Studien zur Fruhkultur der Slaven

Елемент

Заглавие

Essays on Early Slavic Civilization Studien zur Fruhkultur der Slaven

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

H Birnbaum

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Munchen Fink Verlag

Година на издаване

1981

Страници

360 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Fr Prinz Zeitschr. f. Ostforsch. XXXIII 1984 1 p. 82 НБКМ / А 4288

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарска литература IX-XI в.

Колекции

„Essays on Early Slavic Civilization Studien Zur Fruhkultur Der Slaven“. Munchen Fink Verlag, 1981, Munchen Fink Verlag, 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44032