Сто и двадесет години от рождението на академик Йордан Иванов (25 декември 1890-29 юли 1947 г.)

Елемент

Заглавие

Сто и двадесет години от рождението на академик Йордан Иванов (25 декември 1890-29 юли 1947 г.)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Райко Сефтерски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990

Страници

с.50-52.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 3889

Име на изданието

Списание на БАН

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Сто и двадесет години от рождението на академик Йордан Иванов (25 декември 1890-29 юли 1947 г.)“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44020