Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии.

Елемент

Заглавие

Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва Наука

Година на издаване

1984

Страници

55 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 541824

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ Карпато-балканский регион в диахронии“. Москва Наука, 1984, Москва Наука, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44008