Йоан Екзарх - преводач на тълковно евангелие

Елемент

Заглавие

Йоан Екзарх - преводач на тълковно евангелие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боню Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984

Страници

с. 64 - 67.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXXIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Йоан Екзарх - преводач на тълковно евангелие“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44006