Palaebulgarica

Елемент

Заглавие

Palaebulgarica

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 3 - 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Мария Филипова-Байрова

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Palaebulgarica“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43992