По въпроса за непосредственото влияние на старобългарския език върху старополския

Елемент

Заглавие

По въпроса за непосредственото влияние на старобългарския език върху старополския

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Я Шатковская

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 407-412.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.5.

Годишнина

XXXI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 3206

Име на изданието

Бълг. език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Полша

Колекции

„По въпроса за непосредственото влияние на старобългарския език върху старополския“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43988