Науката се гради на факти

Елемент

Заглавие

Науката се гради на факти

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Раля Цейтлин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
23 май

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Интервю за ролята на старобълг. език и дейността на славистите

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Науката се гради на факти“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43950