Ако запиташ гръцките книжовници...

Елемент

Заглавие

Ако запиташ гръцките книжовници...

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Черноризец Храбър

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
23 май

Страници

с. 1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Черноризец Храбър. "За буквите".

Колекции

„Ако запиташ гръцките книжовници. “. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43946