Српске кньиге и периодика 18. века Библиотеке Матице српске

Елемент

Заглавие

Српске кньиге и периодика 18. века Библиотеке Матице српске

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

М Бркович

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Нови сад Библиот. Матице срп.

Година на издаване

1996

Страници

XXIII, 397 с. факс.

Описание на серията

Каталог старих и ретких кньиги Библ. Матице срп. 2

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Српске кньиге и периодика 18. века Библиотеке Матице српске“. Нови сад Библиот. Матице срп, 1996, Нови сад Библиот. Матице срп, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43907