Скромен принос

Елемент

Заглавие

Скромен принос

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Имре Тот

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
24 юни

Страници

с. 7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5299

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

За новата му книга "Константин-Кирил Философ и Методий". Будапеща. Изд. Магветю, 1981

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Скромен принос“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43854