Нравствените възгледи на светите братя Кирил и Методий

Елемент

Заглавие

Нравствените възгледи на светите братя Кирил и Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Дилян Николчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
13 октомври

Страници

с.2-3

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Нравствените възгледи на светите братя Кирил и Методий“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43853