Велики предшественици на хуманизма и демокрацията

Елемент

Заглавие

Велики предшественици на хуманизма и демокрацията

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

В Топенчаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
2окт.

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култ.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Оценка на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Велики предшественици на хуманизма и демокрацията“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43840