Огромно родолюбиво дело

Елемент

Заглавие

Огромно родолюбиво дело

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Елена Тончева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981.
24 юли

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Кирил и Методий кото основатели на славянската музикално-поетична школа

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в музиката - България

Колекции

„Огромно родолюбиво дело“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43838