До сетен дъх

Елемент

Заглавие

До сетен дъх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Виолета Тицин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 25-26.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

XXIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 3343

Име на изданието

Бълг. воин

Забележки

Анотации

Разказ

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„До сетен дъх“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43836