Иван Билодид. 1906-1981

Елемент

Заглавие

Иван Билодид. 1906-1981

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лидия Терзийска

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 86-87.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Иван Билодид. 1906-1981“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43835