Образите на славянските първоучители в Карлин (Прага)

Елемент

Заглавие

Образите на славянските първоучители в Карлин (Прага)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Х Танчев-Болутов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 44-47.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.5.; 8.

Годишнина

XXI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 4444

Име на изданието

Музеи, паметн., култ.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Полша

Колекции

„Образите на славянските първоучители в Карлин (Прага)“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43831