Жалоните

Елемент

Заглавие

Жалоните

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Атанас Стойков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981.
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1702

Име на изданието

Зем. знаме

Забележки

Делото на Кирил и Методий

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Жалоните“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43826