100 години от рождението на академик Стефан Младенов

Елемент

Заглавие

100 години от рождението на академик Стефан Младенов

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 9-31.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Език и лит.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„100 години от рождението на академик Стефан Младенов“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43825