Климент Охридски. 886-1986

Елемент

Заглавие

Климент Охридски. 886-1986

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

мак.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

редактор Вера Стоjчевска-Антик

Местоиздаване, Издателство

Скопjе

Година на издаване

1986

Страници

с.110.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/I99371

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

с илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Климент Охридски. 886-1986“. Скопjе, 1986, Скопjе, 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43816