Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже

Елемент

Заглавие

Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимир Станчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 85-97.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Книгохранилища на славянски ръкописи

Колекции

„Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43815