Да бъдем достойни наследници

Елемент

Заглавие

Да бъдем достойни наследници

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

епископ Неофит

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
15 юни

Страници

с. 2

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Слово произнесено на прием в посолството на Република България в Рим, 24. 05. 1990

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Да бъдем достойни наследници“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43806