1100 години од хиротонизирането на св. Климент во епископ и доагането на св. Наум во Охрид

Елемент

Заглавие

1100 години од хиротонизирането на св. Климент во епископ и доагането на св. Наум во Охрид

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

мак.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Охрид

Година на издаване

1996

Страници

с. 29-39.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Jован Белчовски

описание на тома

Предметна рубрика

Охридска архиепископия

Колекции

„1100 години од хиротонизирането на св. Климент во епископ и доагането на св. Наум во Охрид“. Охрид, 1996, Охрид, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43790