У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) Славjанская библиотека

Елемент

Заглавие

У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) Славjанская библиотека

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Б. Н Флоря

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Санкт Петербург Алетейя

Година на издаване

2004

Страници

222 стр.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.; 6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

с 215 на: Ricerche Slavistiche, 3 (XLIX), 2005, в НБКМ

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция

Колекции

„У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) Славjанская библиотека“. Санкт Петербург Алетейя, 2004, Санкт Петербург Алетейя, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43778