100 години от рождението на Стефан Младенов. 14.XII.1880-1.V.1963

Елемент

Заглавие

100 години от рождението на Стефан Младенов. 14.XII.1880-1.V.1963

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Людвиг Селимски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 106-115.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпоставително езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„100 години от рождението на Стефан Младенов. 14.XII.1880-1.V.1963“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43770