Константин-Кирил Философ и схоластиката

Елемент

Заглавие

Константин-Кирил Философ и схоластиката

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Панчо Русев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
25 дек.

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.2.; 3.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Програма ККФ

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Константин-Кирил Философ - Диспути

Колекции

„Константин-Кирил Философ и схоластиката“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43758