Бележки върху няколко старобългарски надписа

Елемент

Заглавие

Бележки върху няколко старобългарски надписа

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Величка Константинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с.100-104.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

XLI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/А1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Епиграфика, старобългарска

Колекции

„Бележки върху няколко старобългарски надписа“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43746