1100 години Велики Преслав. Т. 1

Елемент

Заглавие

1100 години Велики Преслав. Т. 1

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Шумен

Година на издаване

1995

Страници

с. 130-135.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Йордан Алексиев

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в България

Колекции

„1100 години Велики Преслав. Т. 1“. Шумен, 1995, Шумен, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 9 декември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43735