Книга, текст, свидетел

Елемент

Заглавие

Книга, текст, свидетел

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Антоанета Делева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000
12-18 ян.

Страници

с. 10.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

X

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Лит. вестник

Забележки

Анотации

Въпроси, свързани с палеославистиката

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Книга, текст, свидетел“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43697