Гiмн Кирилу i Методiю

Елемент

Заглавие

Гiмн Кирилу i Методiю

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

укр.

Код на изданието

Автор

Стоян Михайловський

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
май

Страници

с. 11

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6002

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Превод на укр. ез. Димитро Билоус

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„Гiмн Кирилу I Методiю“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43687