МИСИЯ сред поморите

Елемент

Заглавие

МИСИЯ сред поморите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
май

Страници

с.8-9

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/В 6002

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Паметници на Кирил и Методий

Колекции

„МИСИЯ сред поморите“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43678