Юрдан Трифонов

Елемент

Заглавие

Юрдан Трифонов

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

И. Куцаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 117 - 119.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XIV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпоставително езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Юрдан Трифонов“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43592