И на вси славяни...

Елемент

Заглавие

И на вси славяни...

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Никита Толстой

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
21 април

Страници

с. 1 - 5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Интервю за създаването на фонд за слав. писменост и слав. култура

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„И на вси славяни. “. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43587