Кирило-Методиевото дело и съдбините на славянството

Елемент

Заглавие

Кирило-Методиевото дело и съдбините на славянството

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Стоян Петров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
12 юни

Страници

с. 6.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБкм / В 4431

Име на изданието

Нараодна култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в България

Колекции

„Кирило-Методиевото дело и съдбините на славянството“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43552