Електронна обработка на старобългарски текст

Елемент

Заглавие

Електронна обработка на старобългарски текст

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Пиринка Пенкова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 15.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

9.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е 81

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Електронна обработка на старобългарски текст“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43529