Делото на Кирил и Методий в чешката литература

Елемент

Заглавие

Делото на Кирил и Методий в чешката литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Павлов; Иван Попов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 83-103.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 6.5.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

С библиогр

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Чехия; Кирило-Методиевсска традиция в Чехия

Колекции

„Делото на Кирил и Методий в чешката литература“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43519