Jазикот на македонските црковнословенски текстови

Елемент

Заглавие

Jазикот на македонските црковнословенски текстови

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

мак.; макед.

Код на изданието

1К; 2Б

Автор

Зденка Рибарова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Скопjе

Година на издаване

2005

Страници

245 с.; с. 183-190.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.5.; 4.4.; 6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

З Рибарова

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в България; Триод - Редакции

Колекции

„Jазикот на македонските црковнословенски текстови“. Скопjе, 2005, Скопjе, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43510