100 години от рождението на Андре Мазон

Елемент

Заглавие

100 години от рождението на Андре Мазон

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Максим Сл Младенов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 72-74.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

НБКМ / А 16760

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„100 години от рождението на Андре Мазон“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43495