Една нощ на Борис Повест

Елемент

Заглавие

Една нощ на Борис Повест

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

А. Стойнев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Изд. на БЗНС

Година на издаване

1989

Страници

161 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Една нощ на Борис Повест“. София Изд. на БЗНС, 1989, София Изд. на БЗНС, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43487