1100 г.от блажената кончина на св. Методий

Елемент

Заглавие

1100 г.от блажената кончина на св. Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1989

Страници

с. 162 - 170.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 562793

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Слави Славов

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„1100 г.от блажената кончина на св. Методий“. София, 1989, София, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 9 декември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43473