Музикалнни творби от миналото за Кирил и Методий

Елемент

Заглавие

Музикалнни творби от миналото за Кирил и Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Милка Миладинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 20-27.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.4.

Годишнина

XXXII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 1876

Име на изданието

Бълг. музика

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Музикалнни творби от миналото за Кирил и Методий“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43472