Оптимизмът на гения. Малко познати черти от образа на Константин-Кирил Философ

Елемент

Заглавие

Оптимизмът на гения. Малко познати черти от образа на Константин-Кирил Философ

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981.
24 юни

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Работническо дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Оптимизмът на гения. Малко познати черти от образа на Константин-Кирил Философ“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43446